Terug naar website
Pensioen voor u en uw partner

Het is goed om te weten dat Delta Lloyd Pensioenfonds niet alleen een pensioen voor u heeft geregeld, maar ook voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden. Bekijk welke 4 dingen u moet weten.

4x over pensioen voor uw partner
Hoe hoog is de uitkering van mijn partner?

De hoogte van de uitkering voor uw partner en kinderen is afhankelijk van het moment van overlijden. Als u nog in dienst bent bij Nationale Nederlanden (voormalig Delta Lloyd) is er automatisch een partner- en wezenpensioen voor u geregeld. Uw partner krijgt zo’n 60 tot 70% van het te bereiken ouderdomspensioen en uw kinderen zo’n 14%. Uw partner krijgt deze uitkering voor de rest van zijn of haar leven en uw kinderen totdat ze 18 jaar zijn of tot hun 27e als ze studeren of invalide zijn.

Daarnaast is er een ANW-hiaatpensioen geregeld, mits u daar geen afstand van hebt gedaan. Het ANW-hiaatpensioen wordt uitgekeerd aan uw partner tot de eerste dag van de maand waarin uw partner 67 jaar wordt of eerder de AOW-leeftijd bereikt.

De regelingen voor partner-, wezen- en ANW-hiaatpensioen stoppen als u uit dienst gaat. Daardoor is er in principe geen uitkering geregeld voor uw partner en kinderen als u overlijdt als u niet meer in dienst bent.

Als u voor 1 januari 2017 al deelnam aan de pensioenregeling van  Delta Lloyd Pensioenfonds heeft u tot die datum nog partner- en wezenpensioen opgebouwd.

Als u  uit dienst gaat kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in een (hogere) uitkering voor uw partner.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat u terug kunt vinden op het portaal en op het portaal zelf, ziet u precies wat uw partner in welke situatie krijgt. Let op: uw UPO en het portaal houden er geen rekening mee dat de regelingen voor partner-, wezen- en ANW-hiaatpensioen stoppen op 1 januari 2020. Om te zien welke bedragen aan partner- en wezenpensioen er op 1 januari 2020 over blijven bij Delta Lloyd Pensioenfonds kunt u kijken naar de bedragen die uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt nadat u uit dienst bent getreden.

U kunt het portaal benaderen via deze link. U kunt inloggen met uw DigiD.

Lees meer
Wanneer komt mijn partner in aanmerking?

Uw partner komt in aanmerking voor de uitkering van het partnerpensioen en eventueel het ANW-hiaatpensioen als u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of als u ‘officieel’ samenwoont. Daar bedoelen we mee dat u een notariële samenlevingsovereenkomst heeft en op hetzelfde adres staat ingeschreven. Maakt u zich geen zorgen als de naam van uw partner niet op uw UPO staat. Wij kijken namelijk pas bij een overlijden of pensionering of er een partner is die recht heeft op het partnerpensioen.

Woont u ongehuwd samen en heeft u een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten?  Dan vinden wij het prettig als u uw partner bij ons aanmeldt. U kunt uw partner aanmelden door het formulier aanmelden partner in te vullen en met bijbehorende bijlages naar ons te sturen.

Lees meer
Wat gebeurt er met mijn partnerpensioen bij de overgang volgend jaar?

Op 1 januari 2020 eindigt de pensioenopbouw voor de medewerkers van Nationale Nederlanden (voormalig Delta Lloyd) bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Op dat moment stopt ook de regeling voor partner-, wezen- en ANW-hiaatpensioen bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Het tot 1 januari 2017 opgebouwde partner- en wezenpensioen blijft wel staan bij Delta Lloyd Pensioenfonds en wordt aan uw partner en kinderen uitgekeerd als u onverhoopt komt te overlijden.

Vanaf 1 januari 2020 gaat u pensioen opbouwen bij NN CDC Pensioenfonds. Ook bij dit fonds is nabestaandenpensioen voor u geregeld. Het fonds zal u daar over informeren.

Via uw werkgever Nationale Nederlanden kunt u ook deelnemen aan een regeling voor het ANW-hiaatpensioen. U ontvangt hierover meer informatie van uw werkgever.

Lees meer
Hoe regel ik extra partnerpensioen?

Maakt u zich zorgen dat uw partner niet voldoende inkomen heeft als u overlijdt? Dan is het verstandig om iets extra’s te regelen. Dit kan niet via Delta Lloyd Pensioenfonds. Wel kunt u bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Bekijk ook eens of u bij een ander pensioenfonds een partnerpensioen heeft. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u niet alleen uw ouderdomspensioen, maar ook het pensioen voor uw partner.

Ga naar de website