Iedereen die werkt bij één van de bedrijven van de Delta Lloyd Groep en in dienst is bij Delta Lloyd Services BV heeft als onderdeel van zijn arbeidsvoorwaarden dezelfde pensioenregeling. Deze regeling is tot stand gekomen aan de onderhandelingstafel van werkgevers en werknemers. Het resultaat is vastgelegd in een zogeheten pensioenovereenkomst.

Voor de uitvoering van de pensioenregeling heeft Delta Lloyd Services BV een overeenkomst gesloten met Delta Lloyd Pensioenfonds. Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting met als voornaamste doel het uitkeren van een pensioen aan deelnemers, oud-deelnemers en hun nabestaanden.

Hoe de organisatie van het fonds precies in elkaar zit, is vastgelegd in de statuten en de zogenaamde actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn).

Hoe de pensioenregeling precies voor de deelnemers wordt uitgevoerd is vastgelegd in het pensioenreglement. Iedere deelnemer kan zijn rechten op een bepaald pensioen ontlenen aan dit reglement.