Het management van de uitvoering is in handen van het Managementteam. 
Het Managementteam zorgt er voor dat nieuwe ontwikkelingen tijdig gesignaleerd worden, dat beleid wordt ontwikkeld dat aansluit op nieuwe wet- en regelgeving en wijzigingen in de CAO, dat bestuursbesluiten die hieruit voortvloeien voorbereid worden en dat bestuursbesluiten uitgevoerd worden.

De administratie van de pensioenregelingen hebben we grotendeels uitbesteed aan AZL N.V. In Helmond heeft het pensioenfonds nog een bescheiden eigen administratiekantoor dat de dagelijkse contacten met de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, de front office HRM en AZL N.V. onderhoudt. Het beheer van het vermogen (bijna 4 miljard euro) is volledig uitbesteed aan Nationale Nederlanden Investment Partners op basis van een beleggingsmandaat.

De communicatie wordt voor een groot deel door het pensioenfonds zelf gedaan. 

Het Managementteam bestaat uit:

  • Theo Krekel, manager pensioenfonds en voorzitter MT
  • Christel Cortooms, administrateur 
  • Wim Overboom, actuarieel en niet-financieel risicomanager