Als pensioenfonds behandelen we de pensioenaanspraken uiteraard zo goed mogelijk, maar het blijft altijd mogelijk dat er een verschil van inzicht ontstaat tussen u en het het pensioenfonds. In dat geval kunt u via pensioenfonds@deltalloyd.nl een klacht indienen bij Christel Cortooms, onze administrateur. U kunt uiteraard ook een brief schrijven naar Delta Lloyd Pensioenfonds, t.a.v. Mevrouw C.J.M. Cortooms, Postbus 20, 5700 AA Helmond. Christel laat u onmiddellijk weten hoe lang zij verwacht nodig te hebben om uw klacht te behandelen. Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. De klachten- en geschillenprocedure kunt u benaderen via de link hiernaast.