Belangrijkste cijfers

De belangrijkste cijfers van het pensioenfonds in de afgelopen jaren zijn
 

Bedragen x € 1.000

2017 2016 2015

2014

2013

2012

Aantal verzekerden (in aantallen)

       

 

 

huidige deelnemers

3.479 3.896 4.065

4.311

4.437

4.546

gewezen deelnemers

6.205 5.966 5.730

5.495

5.409

5.363

pensioengerechtigden

3.546 3.493 3.437

3.379

3.299

3.179

 

       

 

 

Pensioenen

       

 

 

premie

48.917 62.515 53.332

61.228

61.573

60.635

uitvoeringskosten

1.796 3.083 2.292

2.204

2.075

2.121

garantiekosten

- 3.736 15.188

15.361

12.069

12.688

uitkeringen

62.542 60.561 58.676

56.554

54.712

53.229

 

       

 

 

Toeslagverlening

     

 

 

 

huidige deelnemers

1,34% 1,00% 1,00%

0,00%

1,25%

1,05%

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

1,34% 0,32% 0,44%

0,75%

0,90%

1,22%

 

     

 

 

 

Achterstand toeslagverlening

     

 

 

 

huidige deelnemers

0,32% 0,70% 0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

0,99% 2,21% 2,21%

2,21%

2,21%

2,21%

 

       

 

 

Vermogen en dekkingsgraad

       

 

 

eigen vermogen

709.390 510.406 413.215

393.970

303.977

229.403

pensioenverplichtingen

2.485.809 2.467.061 2.286.456

2.158.213

1.806.658

1.843.674

DNB-dekkingsgraad

129% 127% 124%

132%

123%

122%

Beleidsdekkingsgraad 131% 124% 129% - - -