Belangrijkste cijfers

De belangrijkste cijfers van het pensioenfonds in de afgelopen jaren zijn
 

Bedragen x € 1.000

2020 2019 2018 2017 2016

Aantal verzekerden (in aantallen)

         

huidige deelnemers

2.029 2.366 2.766 3.479 3.896

gewezen deelnemers

7.103 7.020 6.806 6.205 5.966

pensioengerechtigden

3.713 3.670 3.614 3.546 3.493

 

         

Pensioenen

         

premie

- 34.145 39.474 48.917 62.515

uitvoeringskosten

2.514 2.359 2.111 1.796 3.083

garantiekosten

- - - - 3.736

uitkeringen

68.976 66.161 64.454 62.542 60.561

 

         

Toeslagverlening

         

huidige deelnemers

1,12% 1,73% 1,68% 1,34% 1,00%

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

1,12% 1,73% 1,68% 1,34% 0,32%

 

         

Achterstand toeslagverlening

         

huidige deelnemers

0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,70%

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 2,21%

 

         

Vermogen en dekkingsgraad

         

pensioenvermogen

4.107.330 3.777.990 3.164.411 3.195.199 2.977.467

pensioenverplichtingen

3.243.788 2.955.174 2.562.606 2.485.809 2.467.061

DNB-dekkingsgraad

126,6% 127,8% 123,5% 128,5% 126,7%
Beleidsdekkingsgraad 123,1% 126,8% 129,2% 131,0% 124,0%