Belangrijkste cijfers

De belangrijkste cijfers van het pensioenfonds in de afgelopen jaren zijn
 

Bedragen x € 1.000

2019 2018 2017 2016 2015

Aantal verzekerden (in aantallen)

         

huidige deelnemers

2.366 2.766 3.479 3.896 4.065

gewezen deelnemers

7.020 6.806 6.205 5.966 5.730

pensioengerechtigden

3.670 3.614 3.546 3.493 3.437

 

         

Pensioenen

         

premie

34.145 39.474 48.917 62.515 53.332

uitvoeringskosten

2.359 2.111 1.796 3.083 2.292

garantiekosten

- - - 3.736 15.188

uitkeringen

66.161 64.454 62.542 60.561 58.676

 

         

Toeslagverlening

         

huidige deelnemers

1,73% 1,68% 1,34% 1,00% 1.00%

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

1,73% 1,68% 1,34% 0,32% 0,44%

 

         

Achterstand toeslagverlening

         

huidige deelnemers

0,32% 0,32% 0,32% 0,70% 0,70%

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

0,99% 0,99% 0,99% 2,21% 2,21%

 

         

Vermogen en dekkingsgraad

         

pensioenvermogen

3.777.990 3.164.411 3.195.199 2.977.467 2.699.671

pensioenverplichtingen

2.955.174 2.562.606 2.485.809 2.467.061 2.286.456

DNB-dekkingsgraad

127,8% 123,5% 128,5% 126,7% 124,0%
Beleidsdekkingsgraad 126,8% 129,2% 131,0% 124,0% 126,7%