Als u overlijdt, neemt Delta Lloyd Pensioenfonds contact op met uw partner. Delta Lloyd Pensioenfonds stuurt een brief met een overzicht van de uitkeringen die uw partner krijgt. 


Wie is uw partner? 

Let op: uw partner moet wel voldoen aan de partnerdefinitie van het pensioenfonds. Delta Lloyd Pensioenfonds verstaat onder partner degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als u samenwoont kan uw partner recht hebben op het partnerpensioen. U moet dan een samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.


Partnerpensioen 

Allereerst is er een partnerpensioen voor uw partner. Uw partner krijgt dit partnerpensioen vanaf uw overlijden totdat uw partner zelf overlijdt. 

Let op: U hebt alleen partnerpensioen opgebouwd als u voor 1 januari 2017 in dienst bent geweest of als u er bij uw uitdiensttreding voor heeft gekozen om een deel van uw ouderdomspensioen uit te ruilen tegen partnerpensioen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u zien of u een partnerpensioen hebt.


Wezenpensioen

Daarnaast krijgen eventuele kinderen tot 18 jaar een wezenpensioen. Als hij of zij op dat moment studeert of invalide is, loopt het wezenpensioen door totdat hij of zij 27 is.

Let op: U hebt alleen wezenpensioen opgebouwd als u voor 1 januari 2017 in dienst bent geweest. Op uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u zien of u een wezenpensioen hebt.


Anw-uitkering van de overheid

Misschien heeft uw partner ook recht op een Anw-uitkering van de overheid. Uw partner moet deze uitkering zelf aanvragen.