Als u gaat trouwen, krijgt uw partner recht op het partnerpensioen* in geval u komt te overlijden. Als u bent getrouwd krijgen we dat automatisch door via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). We kunnen in geval u komt te overlijden direct contact met uw partner opnemen. U hoeft uw partner daarom niet aan te melden bij het pensioenfonds. 
Als u in het buitenland trouwt, moet u dit wel aan ons doorgeven. 

 

* U hebt alleen partnerpensioen opgebouwd als u voor 1 januari 2017 in dienst bent geweest of als u er bij uw uitdiensttreding voor heeft gekozen om een deel van uw ouderdomspensioen uit te ruilen tegen partnerpensioen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u zien of u een partnerpensioen hebt.