Als u gaat samenwonen, krijgt uw partner onder voorwaarden recht op het partnerpensioen* in geval u komt te overlijden. Voorwaarde is dat jullie een notariële samenlevingsovereenkomst hebben en dat jullie aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien. In dat geval is het praktisch als u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. We hebben daarbij een kopie van jullie samenlevingsovereenkomst nodig. Door uw partner aan te melden, kunnen wij in geval u komt te overlijden direct contact met hem of haar opnemen. 

 

* U hebt alleen partnerpensioen opgebouwd als u voor 1 januari 2017 in dienst bent geweest of als u er bij uw uitdiensttreding voor heeft gekozen om een deel van uw ouderdomspensioen uit te ruilen tegen partnerpensioen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u zien of u een partnerpensioen hebt.