Als u voor 1 januari 2017 in dienst was, dan heeft u tot die datum of uw eerdere datum uit dienst  ook een pensioen opgebouwd voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

 

Van 1 januari 2017 tot uw uitdiensttredingsdatum heeft u geen wezenpensioen meer opgebouwd. Vanaf die datum is het wezenpensioenpensioen op risicobasis. Dit betekent dat het is vervallen toen u uit dienst trad.

 

De hoogte van het wezenpensioen vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht. Het wezenpensioen keert uit als u overlijdt. Het wezenpensioen stopt als uw kind 18 jaar wordt. Als hij of zij op dat moment studeert of invalide is, loopt het wezenpensioen door totdat hij of zij 27 is.