Belangrijkste cijfers

De belangrijkste cijfers van het pensioenfonds in de afgelopen jaren zijn
 

Bedragen x € 1.000

201820172016

2015

2014

2013

Aantal verzekerden (in aantallen)

    

 

 

huidige deelnemers

2.7663.4793.896

4.065

4.311

4.437

gewezen deelnemers

6.8066.2055.966

5.730

5.495

5.409

pensioengerechtigden

3.6143.5463.493

3.437

3.379

3.299

 

    

 

 

Pensioenen

    

 

 

premie

39.47448.91762.515

53.332

61.228

61.573

uitvoeringskosten

2.1111.7963.083

2.292

2.204

2.075

garantiekosten

--3.736

15.188

15.361

12.069

uitkeringen

64.45462.54260.561

58.676

56.554

54.712

 

    

 

 

Toeslagverlening

   

 

 

 

huidige deelnemers

1,68%1,34%1,00%

1,00%

0,00%

1,25%

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

1,68%1,34%0,32%

0,44%

0,75%

0,90%

 

   

 

 

 

Achterstand toeslagverlening

   

 

 

 

huidige deelnemers

0,32%0,32%0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

0,99%0,99%2,21%

2,21%

2,21%

2,21%

 

    

 

 

Vermogen en dekkingsgraad

    

 

 

eigen vermogen

601.805709.390510.406

413.215

393.970

303.977

pensioenverplichtingen

2.562.6062.485.8092.467.061

2.286.456

2.158.213

1.806.658

DNB-dekkingsgraad

124%129%127%

124%

132%

123%

Beleidsdekkingsgraad129%131%124%129%--