Ook voor uw kinderen is er onder voorwaarden een pensioen geregeld, als u komt te overlijden. Dit heet het wezenpensioen.

 

Bent u op of na 1 januari 2017 in dienst getreden en overlijdt. Dan is er geen uitkering voor uw kinderen van Delta Lloyd Pensioenfonds. Het wezenpensioen op risicobasis is vervallen per 1 januari 2020 omdat u toen pensioen op bent gaan bouwen bij NN CDC Pensioenfonds. Over uw diensttijd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 is wezenpensioen geregeld bij NN CDC Pensioenfonds zolang u in dienst bent bij Nationale Nederlanden.

 

Als u voor 1 januari 2017 in dienst bent getreden en overlijdt. Dan krijgen uw kinderen van Delta Lloyd Pensioenfonds het wezenpensioen dat u heeft opgebouwd tot 1 januari 2017. Over uw diensttijd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 is wezenpensioen geregeld bij NN CDC Pensioenfonds zolang u in dienst bent bij Nationale Nederlanden.

 

Het wezenpensioen keert uit als u overlijdt. Het wezenpensioen stopt als uw kind 18 jaar wordt. Als hij of zij op dat moment studeert of invalide is, loopt het wezenpensioen uiterlijk door totdat hij of zij 27 is.