Tijdens uw dienstverband bij Delta Lloyd Services BV, heeft u tot 1 januari 2020 automatisch pensioen opgebouwd bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Als u met pensioen gaat, krijgt u het pensioen dat u hebt opgebouwd. 

Vanaf 1 januari 2020 is Delta Lloyd Pensioenfonds een gesloten fonds. Medewerkers van NN Personeel BV (voorheen Delta Lloyd Services BV) bouwen vanaf die datum pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds. 

 

Wanneer uw pensioen(en) ingaat is afhankelijk van de datum waarop u in dienst bent gekomen:

Tijdens uw dienstverband bij Delta Lloyd, hebt u automatisch pensioen opgebouwd via Delta Lloyd Pensioenfonds. Als u met pensioen gaat, krijgt u het pensioen dat u hebt opgebouwd.


Verschillende pensioenpotten met verschillende ingangsdata

Als u al voor 2006 in dienst was bij Delta Lloyd, hebt u pensioen opgebouwd in verschillende pensioenregelingen. In de pensioenregeling die gold tot 1 januari 2006 hebt u een tijdelijk ouderdomspensioen van 61/62 tot 65 jaar en een levenslang ouderdomspensioen dat ingaat op de eerste dag van de maand waarop u 61/62 jaar wordt opgebouwd.


In de pensioenregeling die gold tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2014 hebt u een levenslang ouderdomspensioen dat ingaat op de eerste dag van de maand waarop u 65 jaar wordt opgebouwd.


Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2020 hebt u pensioen opgebouwd dat in gaat op de eerste dag van de maand waarop u 67 jaar wordt. U ziet deze pensioenpotten ook op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op het portaal staan.

 

Als u nog in dienst bent bij NN Personeels BV (voorheen Delta Lloyd Services BV) dan bouwt u vanaf 1 januari 2020 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds.

 

Een waardevast pensioen
Geld wordt elk jaar minder waard. Dat komt doordat de prijzen stijgen. We noemen dit inflatie. U kunt voor hetzelfde geld dus elk jaar iets minder kopen. Dit geldt ook voor het pensioen dat u op hebt gebouwd bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Delta Lloyd Pensioenfonds probeert daarom de pensioenen elk jaar aan te passen aan de inflatie. Dit noemen we toeslagverlening. Of Delta Lloyd Pensioenfonds toeslag kan verlenen, is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. De toeslagverlening is voorwaardelijk. De verwachting is dat niet altijd een (volledige) toeslag kan worden verleend. Kijk hier voor meer informatie over de toeslagverlening.


Tijdens uw dienstverband bij Delta Lloyd, hebt u automatisch pensioen opgebouwd via Delta Lloyd Pensioenfonds. Als u met pensioen gaat, krijgt u het pensioen dat u hebt opgebouwd.


Verschillende pensioenpotten met verschillende ingangsdata

Als u tussen 2006 en 2014 in dienst bent gekomen bij Delta Lloyd, hebt u pensioen opgebouwd dat ingaat op de eerste dag van de maand waarop u 65 jaar wordt.

Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2020 hebt u pensioen opgebouwd dat ingaat op de eerste dag van de maand waarop u 67 jaar wordt.

U ziet deze pensioenpotten ook op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op het portaal staan.

 

Als u nog in dienst bent bij NN Personeels BV (voorheen Delta Lloyd Services BV) dan bouwt u vanaf 1 januari 2020 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds.


Een waardevast pensioen
Geld wordt elk jaar minder waard. Dat komt doordat de prijzen stijgen. We noemen dit inflatie. U kunt voor hetzelfde geld dus elk jaar iets minder kopen. Dit geldt ook voor het pensioen dat u op hebt gebouwd bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Delta Lloyd Pensioenfonds probeert daarom de pensioenen elk jaar aan te passen aan de inflatie. Dit noemen we toeslagverlening. Of Delta Lloyd Pensioenfonds toeslag kan verlenen, is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. De toeslagverlening is voorwaardelijk. De verwachting is dat niet altijd een (volledige) toeslag kan worden verleend. Kijk hier voor meer informatie over de toeslagverlening.

 


Tijdens uw dienstverband bij Delta Lloyd, hebt u automatisch pensioen opgebouwd via Delta Lloyd Pensioenfonds. Als u met pensioen gaat, krijgt u het pensioen dat u hebt opgebouwd.


De hoogte van het ouderdomspensioen

Vanaf 1 januari 2014 of uw latere datum in dienst tot 1 januari 2020, hebt u pensioen opgebouwd dat in gaat op de eerste dag van de maand waarop u 67 jaar wordt.

U ziet dit pensioen ook op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op het portaal staan.

 

Als u nog in dienst bent bij NN Personeels BV (voorheen Delta Lloyd Services BV) dan bouwt u vanaf 1 januari 2020 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds.

 

Een waardevast pensioen
Geld wordt elk jaar minder waard. Dat komt doordat de prijzen stijgen. We noemen dit inflatie. U kunt voor hetzelfde geld dus elk jaar iets minder kopen. Dit geldt ook voor het pensioen dat u op hebt gebouwd bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Delta Lloyd Pensioenfonds probeert daarom de pensioenen elk jaar aan te passen aan de inflatie. Dit noemen we toeslagverlening. Of Delta Lloyd Pensioenfonds toeslag kan verlenen, is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. De toeslagverlening is voorwaardelijk. De verwachting is dat niet altijd een (volledige) toeslag kan worden verleend. Kijk hier voor meer informatie over de toeslagverlening.