Als u overlijdt, neemt Delta Lloyd Pensioenfonds contact op met uw partner. Delta Lloyd Pensioenfonds stuurt een brief met een overzicht van de uitkeringen die uw partner krijgt.


Wie is uw partner? 

Let op: uw partner moet wel voldoen aan de partnerdefinitie van het pensioenfonds. Delta Lloyd Pensioenfonds verstaat onder partner degene met wie u voor uw pensioneren bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als u samenwoont kan uw partner recht hebben op het partnerpensioen. U moet dan een samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.


Partnerpensioen 

Allereerst is er een partnerpensioen voor uw partner. Uw partner krijgt dit partnerpensioen vanaf uw overlijden totdat uw partner zelf overlijdt.


Anw-uitkering van de overheid

Misschien heeft uw partner ook recht op een Anw-uitkering van de overheid. Uw partner moet deze uitkering zelf aanvragen.