Vanuit de overheid krijgt u een basispensioen. Dit is de AOW-uitkering. U krijgt de AOW-uitkering vanaf uw AOW-leeftijd. De AOW-uitkering stopt als u overlijdt.

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van uw burgerlijke staat. Als u samenwoont, krijgt u een lagere AOW-uitkering dan als u alleen woont. Ook kan het zijn dat u een lagere AOW-uitkering krijgt, omdat u een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond of gewerkt.

Meer informatie over uw AOW-uitkering

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie over uw AOW-uitkering. Als uw privé-situatie wijzigt, moet u dit bijvoorbeeld doorgeven. Ook de bedragen van de AOW-uitkering vindt u op deze website.

Veranderingen in de AOW

Een aantal veranderingen in de AOW kunnen invloed hebben op de hoogte van uw AOW-uitkering. Bijvoorbeeld de afschaffing van de partnertoeslag of de KOB. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u deze informatie.