Het premiebeleid is gebaseerd op een collectieve beschikbare premieregeling (CDC-regeling) met middelloonopbouw met voorwaardelijke toeslagen.

Meer informatie over het premiebeleid is terug te vinden in de ABTN