Het bestuur

Delta Lloyd Pensioenfonds staat onder leiding van een bestuur van vijf mensen. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk vinden. In de praktijk komt dit neer op ongeveer 1 keer per maand. Daarnaast zijn er twee maal per jaar vergaderingen met het Verantwoordingsorgaan.
 

Werkgeversbestuursleden

 • Liesbeth Galesloot, voorzitter
 • Arjen Schouten

De werkgever draagt de werkgeversleden voor

 

Werknemersbestuursleden

 • Najet Yacoubi, plaatsvervangend voorzitter
 • Sebastiaan van der Laan

De Centrale Ondernemingsraad draagt de deelnemersleden voor
 

Pensioengerechtigdenbestuurslid

 • Tom Roos, secretaris
 • Henk Raué, aspirant lid

De Vereniging van Gepensioneerden van de Delta Lloyd Groep draagt het pensioengerechtigd-lid voor. 
 

De commissies

Het bestuur laat zich adviseren door verschillende commissies waarin bestuursleden, leden van het managementteam en adviseurs zitting hebben.  

 

Beleggingsadviescommissie

Deze commissie bestaat uit:

 • Sebastiaan van der Laan, voorzitter
 • Henk Raué

Deze commissie wordt ondersteund door leden van het managementteam, een externe financial riskmanager, een externe beleggingsadviseur en adviseurs van NN IP.

 

Pensioen- en communicatiecommissie

Deze commissie bestaat uit:

 • Najet Yacoubi, voorzitter
 • Tom Roos

Deze commissie wordt ondersteund door leden van het managementteam en een interne communicatieadviseur.

 

Risicocommissie

Deze commissie bestaat uit:

 • Arjen Schouten, voorzitter
 • Tom Roos

Deze commissie wordt ondersteund door leden van het managementteam en een externe financieel riskmanager.

 

Commissie audit en verslaglegging

Deze commissie bestaat uit:

 • Liesbeth Galesloot - Vaal

Deze commissie wordt ondersteund door leden van het managementteam.

 

Geschillencommissie

De Geschillencommissie bestaat uit:

 • Liesbeth Galesloot - Vaal, voorzitter
 • Najet Yacoubi

Deze commissie wordt ondersteund door de administrateur van het pensioenfonds.