22

jun

Dekkingsgraad (2020)

De maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. 

Delta Lloyd Pensioenfonds berekent verschillende dekkingsgraden.

Vanaf 1 januari 2015 publiceert Delta Lloyd Pensioenfonds de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele DNB-dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Deze dekkingsgraad is belangrijk voor het toezicht van De Nederlandsche Bank en is mede bepalend voor het toeslagbeleid.

 

Daarnaast berekent het pensioenfonds de actuele DNB-dekkingsgraad en de marktrentedekkingsgraad.

De actuele DNB-dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij de verplichtingen gewaardeerd worden op basis van de rentetermijnstructuur die De Nederlandsche Bank maandelijks publiceert.

De marktrentedekkingsgraad wordt berekend door zowel de verplichtingen als de beleggingen te waarderen op basis van de actuele marktrente. Met de marktrentedekkingsgraad wordt de financiële positie van het pensioenfonds het beste weer gegeven.

 

Door de coronacrisis en de economische onzekerheid die mede daardoor is ontstaan zijn de rente en beurskoersen gedaald. Dit heeft ervoor gezorgd dat onze dekkingsgraad ten opzichte van begin dit jaar behoorlijk is gedaald. Of dit uiteindelijk gevolgen gaat hebben voor (de toeslagverlening op) uw pensioen is nu nog niet te zeggen. Dat bepalen we eind van het jaar.

 

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 mei 2020 124,8%. De actuele DNB-dekkingsgraad van Delta Lloyd Pensioenfonds bedroeg toen 121,2%. De marktrentedekkingsgraad, die is gebaseerd op de martkrente (economische realiteit), bedroeg op die datum 114,1%.

 

Hieronder staat een grafiek met de ontwikkeling van de dekkingsgraad van ons Pensioenfonds van de afgelopen 12 maanden.