24

jul

Wijzigingen in de AOW-leeftijd (2019)

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt minder snel dan eerder de bedoeling was en volgt het volgende patroon:

 

Jaar

AOW leeftijd oud

AOW leeftijd nieuw

2019

66 jaar en 4 maanden

66 jaar en 4 maanden

2020

66 jaar en 8 maanden

66 jaar en 4 maanden

2021

67 jaar en 0 maanden

66 jaar en 4 maanden

2022

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 7 maanden

2023

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 10 maanden

2024

67 jaar en 3 maanden

67 jaar en 0 maanden

2025 Nog niet bekend, wordt later bekend gemaakt  

 

Pensioenleeftijd

Uw AOW-leeftijd en de leeftijd waarop uw pensioen in gaat (pensioenleeftijd) zijn in principe twee afzonderlijke momenten. Deze leeftijden zijn meestal niet gelijk aan elkaar. De wijzigingen in de AOW-leeftijd hebben geen gevolgen voor de datum waarop uw pensioen in gaat.


Pensioenleeftijd(en) in de pensioenregeling van Delta Lloyd Pensioenfonds

Mensen die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd in de pensioenregeling van Delta Lloyd Pensioenfonds kunnen pensioenen hebben die op verschillende leeftijden in gaan:

 

  • De pensioenleeftijd in de huidige regeling van Delta Lloyd Pensioenfonds is 67 jaar.
  • Mensen die tussen 2006 en 2014 en/of vóór 1999 ook al pensioen hebben opgebouwd bij Delta Lloyd pensioenfonds, hebben hiernaast ook nog pensioen opgebouwd dat ingaat als ze 65 jaar worden.
  • Mensen die tussen 1999 en 2006 pensioen hebben opgebouwd hebben, afhankelijk van hun functie destijds, ook nog (tijdelijk en levenslang) pensioen dat ingaat op 62 of 61 jaar.


Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en in het portaal kunt u zien wanneer uw pensioenen ingaan.

Gevolgen voor de keuzemogelijkheden van de pensioenregeling

Ondanks dat de wijzigingen in de AOW-leeftijd geen directe gevolgen hebben voor uw pensioenleeftijd, zijn er wel gevolgen voor de keuzemogelijkheden in de pensioenregeling:

U wilt uw pensioen en AOW tegelijk in laten gaan

Zoals hiervoor is uitgelegd zijn uw AOW-leeftijd en uw pensioenleeftijd niet altijd aan elkaar gelijk. Het is echter wel mogelijk om uw pensioenen in te laten gaan in dezelfde maand dat uw AOW ingaat. Als u dit wilt, dan dient u dit verzoek minimaal 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum van uw pensioen schriftelijk aan ons door te geven.

U wilt uw pensioen in laten gaan voor uw AOW-leeftijd

U kunt uw pensioenen ook in laten gaan voordat u AOW gaat ontvangen. Een verzoek hiervoor dient ook minimaal 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum schriftelijk bij ons te worden ingediend. Als u het pensioen eerder in wilt laten gaan, betekent dat wel dat u minder krijgt, omdat het pensioen langer moet worden uitgekeerd.

Als u uw pensioen in laat gaan voordat u AOW gaat ontvangen, dan kunt u ook gebruik maken van de flexibele mogelijkheid “AOW-overbrugging”. U ontvangt dan tot uw AOW-datum tijdelijk een hoger pensioen van maximaal € 20.677 (2019). Het pensioen dat u vanaf uw AOW-datum ontvangt wordt dan wel lager. Als uw AOW eerder in gaat, betekent dat dus dat u korter AOW-overbrugging gaat ontvangen en het pensioen dat u vanaf uw AOW-datum ontvangt minder wordt verlaagd. Indien uw pensioen al is ingegaan en u hebt in het verleden gekozen voor deze mogelijkheid, dan verandert er niets aan de einddatum van deze uitkering.

U wilt uw pensioen in laten gaan na uw AOW-leeftijd

Het is ook mogelijk om uw pensioen in te laten gaan nadat uw AOW ingaat. Het pensioen dat u op dit moment opbouwt in de pensioenregeling van Delta Lloyd Pensioenfonds, gaat in per de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt.

Als uw werkgever het goed vindt, kunt u ook door blijven werken tot na uw 67e. U kunt uw pensioen dan eventueel ook uitstellen, mits u blijft doorwerken. Het pensioen dat u krijgt wordt dan hoger omdat het pensioen minder lang hoeft te worden uitgekeerd*.

*Als gevolg van de afspraken in de nieuwe CAO, stopt de pensioenopbouw in de regeling van Delta Lloyd Pensioenfonds per 31 december 2019 en gaat u als u op dat moment nog in dienst bent, pensioen opbouwen in het NN CDC pensioenfonds met een pensioenleeftijd van 68 jaar.

Portaal en planner

In ons portaal en in onze planner wordt voorlopig nog uitgegaan van de “oude” AOW-leeftijd. Uiteraard gaan wij dit aan laten passen, maar dat kan enige tijd duren.

Totdat dit is aangepast betekent dat het volgende:

 

  • De AOW-leeftijd die getoond wordt kan hoger zijn dan de leeftijd vanaf wanneer u daadwerkelijk AOW gaat ontvangen.
  • Voor de berekeningen in het portaal geldt dat het moment vanaf wanneer u AOW gaat ontvangen eerder kan zijn, dan de leeftijd die in de planner getoond wordt.
  • Als u kiest voor AOW-overbrugging, dan zijn de uitkomsten nog gebaseerd op de huidige AOW leeftijd. Bij de definitieve verwerking zullen de aanspraken opnieuw worden bepaald op basis van de juiste leeftijd.


Opnemen bedrag ineens bij pensioeningang nog niet mogelijk

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de wijziging van het pensioenstelsel, ontvangt het pensioenfonds ook verzoeken voor het opnemen van een deel van het pensioen in één keer (maximaal 10% van het opgebouwde pensioen). U heeft mogelijk ook over deze extra keuzemogelijkheid gelezen. Deze keuzemogelijkheid is echter nog niet in wetgeving vastgelegd en dus nog niet mogelijk. Het pensioenfonds zal de ontwikkelingen hierover blijven volgen en u hier verder over informeren als de wetgeving hierover is aangenomen.

Vragen?

Heeft u vragen over de gevolgen van de wijzigingen in de AOW-leeftijd voor uw pensioen of heeft u een andere vraag over uw pensioen? Stuur een mail naar pensioenfonds@deltalloyd.nl of bel met 070-513 63 90.