30

nov

Verhoging pensioenen per 1 januari 2021 (2020)

Delta Lloyd Pensioenfonds probeert de opgebouwde pensioenen elk jaar met een toeslag te verhogen. Het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds is verheugd te kunnen melden dat ook dit jaar weer een volledige toeslag wordt toegekend.

 

Volledige toeslagverlening

Op basis van het toeslagbeleid heeft het bestuur besloten per 1 januari 2021 een volledige toeslag van 1,12% toe te kennen. Dit is 100% van de jaarlijkse prijsstijging (gebaseerd op de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid) vastgesteld over de periode oktober 2019 tot en met oktober 2020; de prijzen stegen tijdens deze periode namelijk met 1,12%. Per 1 januari 2021 worden uw opgebouwde pensioenen dus met hetzelfde percentage verhoogd.

 

Geen inhaaltoeslag

Het pensioenfonds kent nog een kleine achterstand in de toeslagverlening omdat per 1 januari 2012  en per 1 januari 2013 geen volledige toeslag is verleend. Het bestuur heeft besloten om deze achterstand in de toeslagverlening niet in te halen omdat hiervoor geen ruimte is.

 

Toeslag is voorwaardelijk

Het is niet zeker dat er ook in de volgende jaren een (volledige) toeslag kan worden gegeven. Dat is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds en wordt elk jaar opnieuw bekeken. De afgelopen jaren heeft met name de stijging van de waarde van de aandelenportefeuille ervoor gezorgd dat de financiële positie het toeliet om een volledige toeslag te verlenen.

 

Dekkingsgraad belangrijk

Bij het bepalen van de verhoging kijkt het bestuur onder andere naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de actuele DNB-dekkingsgraden per einde van elk van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan het moment van vaststelling. Deze dekkingsgraad geeft aan hoe het in financieel opzicht met een pensioenfonds gaat. De verhoging is gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2020 (123,3%), en de andere criteria zoals opgenomen in het toeslagbeleid. Kijk voor meer informatie bij toeslagbeleid.