02

jul

Rob van Mazijk verlaat bestuur (2020)

Per 1 juli 2020 heeft Rob van Mazijk het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds verlaten. Zijn zittingsperiode zat erop en Rob was niet meer herkiesbaar. Rob is ruim twaalf jaar betrokken geweest bij het pensioenfonds, waarvan 7 jaar als bestuurder. Tot 1 juli 2018 was Rob voorzitter van het bestuur. Na 1 juli 2018 werd Rob voorzitter van de beleggingsadviescommissie. Wij willen Rob bedanken voor zijn betrokkenheid, inzet en kundige wijze waarop hij het pensioenfonds heeft bestuurd.

De plaats van Rob in het bestuur is opgevuld door Arjen Schouten, die sinds 2018 aspirant bestuurslid was. Sebastiaan van der Laan neemt de plaats als voorzitter van de Beleggingsadviescommissie van Rob over.

De volledige samenstelling van het bestuur is hier terug te vinden.