02

jul

Jaarverslag 2018 gepubliceerd (2019)

Op 29 mei 2019 heeft het bestuur het jaarverslag 2018 vastgesteld en heeft de Raad van Toezicht het jaarverslag goedgekeurd. In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in 2018, de financiële positie eind 2018 van Delta Lloyd Pensioenfonds en een vooruitzicht van 2019.


Door de terugval van de financiële markten in het laatste kwartaal van 2018 is de financiële positie van het pensioenfonds verslechterd. De actuele DNB-dekkingsgraad daalde in 2018 van 128,5% naar 123,5%. De beleidsdekkingsgraad bedroeg per 31 december 2018 129,2% en is daarmee met 1,8% afgenomen ten opzichte van 31 december 2017. De beleidsdekkingsgraad blijft hiermee fors hoger dan de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen eind 2018 (108%). 


Ook dit jaar hebben wij, conform onze ambitie, per 1 januari 2019 een volledige toeslag kunnen toekennen.


Het jaar 2018 stond verder in het teken van een verdere invulling van het beleggingsbeleid en het risicomanagement, de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, IORP-II, wijziging van het Intern Toezicht) en de toekomst van het pensioenfonds. 


Zo heeft het pensioenfonds een Raad van Toezicht benoemd voor het intern toezicht. Deze is in de plaats gekomen van de visitatiecommissie.


IORP-II gaf nieuwe regels op onder meer op het gebied van de governance en risicomanagement van pensioenfondsen en de informatievoorziening naar (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Naar aanleiding van de implementatie van IORP-II heeft het bestuur besloten de bestuurscommissies en de samenstelling daarvan iets te wijzigen.
Per 1 januari 2019 zijn er vijf bestuurscommissies:

  • beleggingsadviescommissie
  • risicocommissie
  • pensioen- en communicatiecommissie
  • commissie audit en verslaglegging
  • geschillencommissie
     

Kijk hier voor de bezetting van de commissies.


Ter versterking van het risicomanagement heeft het bestuur in 2019 een externe risicomanager aangetrokken. De herijking van het beleggingsbeleid zal in 2019 worden afgerond. Daarover zullen we jullie later informeren.

 

In 2019 heeft de werkgever samen met de vakorganisaties een nieuwe NN-cao afgesloten.  Hierin is afgesproken dat de pensioenregeling van NN-groep uitgevoerd gaat worden door het NN CDC pensioenfonds. De pensioenregeling voor medewerkers van Delta Lloyd Services zal tot 1 januari 2020 door het Delta Lloyd Pensioenfonds worden uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2020 vindt er geen nieuwe opbouw meer plaats bij het Delta Lloyd Pensioenfonds. Het pensioenfonds wordt dan een gesloten fonds. De gevolgen hiervan en de toekomstige strategie van het pensioenfonds wordt in 2019 verder onderzocht. Hierover zullen wij jullie nader informeren.

 

Meer lezen? Kijk hier voor het volledige jaarverslag.