01

apr

Gewijzigd pensioenreglement (2020)

Per 1 januari 2020 is Delta Lloyd Pensioenfonds een gesloten fonds geworden. Dit betekent dat er geen deelnemers meer worden opgenomen in het fonds en dat er geen reguliere pensioenopbouw meer plaatsvindt.

Deelnemers die als gevolg van arbeidsongeschiktheid premievrije pensioenopbouw genieten bouwen nog wel pensioen op bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Daarnaast geldt dat deelnemers die op 31 december 2019 ziek waren en aansluitend een WIA-uitkering gaan ontvangen, vanaf dat moment alsnog recht krijgen op premievrije pensioenopbouw bij Delta Lloyd Pensioenfonds.

Om dit formeel te regelen is het reglement aangepast en op 25 maart 2020 door het bestuur vastgesteld. Het nieuwe reglement gaat in op 1 januari 2020 en kunt u hier vinden.