22

jul

Gevolgen pensioenakkoord nog niet duidelijk (2020)

Op 22 juni 2020 is de hoofdlijnennotitie over het pensioenakkoord door minister Koolmees naar de tweede kamer verzonden. Op dit moment is nog niet duidelijk of en op welke wijze dit ook ons pensioenfonds gaat raken. Dit komt mede omdat wij als pensioenfonds geen nieuwe opbouw meer kennen. Het pensioenfonds volgt de ontwikkelingen en gevolgen voor ons pensioenfonds nauwgezet. Zodra er meer duidelijk is over de gevolgen voor ons pensioenfonds zullen wij dit communiceren.