24

jul

Gevolgen nieuwe CAO NN voor het pensioenfonds (2019)

In juni 2019 is er overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO van NN. In deze CAO zijn ook afspraken gemaakt over het pensioen.

De belangrijkste afspraken in de nieuwe CAO zijn:
 

  • De pensioenregeling van voormalig Delta Lloyd medewerkers blijft tot en met 31 december 2019 ongewijzigd en wordt uitgevoerd door Delta Lloyd Pensioenfonds.
  • Vanaf 1 januari 2020 gaan de voormalige Delta Lloyd medewerkers, die dan nog in dienst zijn bij NN, pensioen opbouwen bij het NN CDC pensioenfonds. Vanaf die datum vindt er geen pensioenopbouw meer plaats bij het Delta Lloyd Pensioenfonds.
  • De tot en met 31 december 2019 opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten blijven vanaf 1 januari 2020 achter bij het Delta Lloyd Pensioenfonds. Vanaf dat moment is het Delta Lloyd Pensioenfonds een gesloten fonds.
  • NN betaalt de kosten die het pensioenfonds maakt voor de uitvoering  van de werkzaamheden voor de bij ons pensioenfonds opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten.


Naar aanleiding van de ontwikkelingen die samenhangen met onder meer de nieuwe CAO is het bestuur van het pensioenfonds bezig zich te oriënteren op de toekomst omdat we vanaf 1 januari 2020 een gesloten fonds worden. Hierbij zijn een aantal scenario’s geïdentificeerd die nader worden onderzocht. Bij deze scenario’s zal het bestuur nadrukkelijk de evenwichtige belangenafweging van alle belanghebbenden centraal stellen. Als hier meer bekend over is zullen wij u daar nader over informeren.