21

sep

Flexibiliseringfactoren aangepast per 1 januari 2021 (2020)

Wat zijn flexibiliseringfactoren?

De pensioenregeling van het Delta Lloyd Pensioenfonds kent veel flexibele mogelijkheden. Zo kunt u er, onder voorwaarden, voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. U kunt er ook voor kiezen om in de eerste periode na uw pensioeningang meer ouderdomspensioen te krijgen dan daarna of juist andersom. Daarnaast kunt u uw partnerpensioen uitruilen in ouderdomspensioen of juist een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen in partnerpensioen.

Voor het berekenen van deze flexibele mogelijkheden gebruiken we flexibiliseringfactoren, ook wel ruilvoeten genoemd.

Waarom worden ze aangepast?

De ruilvoeten gelden voor een bepaalde periode en worden regelmatig opnieuw beoordeeld. Met name de renteontwikkeling en de verwachting dat we steeds langer leven kan veel invloed hebben op deze ruilvoeten.

Omdat de rente is gewijzigd en de levensverwachting is bijgesteld heeft het pensioenfonds de ruilvoeten opnieuw vastgesteld.

Wanneer worden ze aangepast?

De nieuwe ruilvoeten gelden vanaf de pensioeningangsdatum 1 januari 2021.

Dus, gaat (een deel van) uw pensioen in op of na 1 januari 2021 en/of maakt u vanaf die datum gebruik van de flexibele mogelijkheden dan gelden de nieuwe ruilvoeten.

Gaat uw pensioen vóór 1 januari 2021 in en/of maakt u voor die datum gebruik van de andere flexibele mogelijkheden dan gelden nog de ruilvoeten die voor de periode tot 1 januari 2021 zijn vastgesteld.

Waar staan de ruilvoeten?

De nieuwe ruilvoeten zijn opgenomen in het document “Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2021”. U kunt dit document terugvinden op onze website onder Meer informatie/Documenten/Reglementen, overeenkomsten en procedures. U kunt het document ook openen door hier te klikken.

Planner

Onze planner, welke u kunt vinden op ons portaal, maakt ook gebruik van onze ruilvoeten. Op dit moment zijn in de planner nog de ruilvoeten opgenomen die voor de periode tot 1 januari 2021 zijn vastgesteld. Berekeningen die in de planner gemaakt worden zijn dus gebaseerd op deze ruilvoeten. Indien u berekeningen maakt voor een pensioeningang op of na 1 januari 2021, dan moet u er rekening mee houden dat de uiteindelijke bedragen bij verwerking in onze administratie hiervan zullen afwijken. Bij verwerking in de administratie rekenen wij altijd met de ruilvoeten die op dat moment gelden.