09

jul

Even voorstellen... (2021)

Wie ben ik? 
Ik ben Najet (uit te spreken als Nèzet), 43 jaar, getrouwd met Ferdinand, samen hebben we 2 kinderen Faye (8) en Milo (6) en we wonen in Amsterdam.Vanaf januari 2016 ben ik lid van het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds (namens de werknemers). Op 1 juli 2020 werd ik plaatsvervangend voorzitter en daarvoor heb ik de rol van secretaris mogen uitoefenen. Daarnaast ben ik voorzitter van de Pensioen- en communicatie commissie. En sinds 1 juli jl. ben ik de nieuwe voorzitter van het mooie Delta Lloyd Pensioenfonds.

 

Aandachtsgebieden
Naast het voorzitten van het bestuur is mijn aandachtsgebied binnen het bestuur communicatie en pensioenadministratie- & uitvoering. Met de Pensioen- en communicatie commissie houden we ons bezig met alles wat met de communicatie, administratie en uitvoering van onze pensioenen te maken heeft. Het gaat hierbij met name over het inrichten en uitvoeren van heldere en begrijpelijke communicatie en een efficiënte, juiste en beheerste pensioenadministratie van het pensioenfonds. De pensioenadministratie is uitbesteed aan AZL, maar de Pensioen- en communicatie commissie bewaakt de inrichting en uitvoering van de pensioenadministratie omdat het pensioenfonds tenslotte verantwoordelijk blijft. Samen met onze uitvoerder AZL en de partijen met wie we samenwerken geven wij uitvoering  aan onze verantwoordelijkheden.

 

Ervaringen
Vanaf september 1999 ben ik werkzaam geweest bij Delta Lloyd Groep tot de overname door Nationale Nederlanden. Hier heb ik verschillende functies bekleed binnen het Levenbedrijf. Ik ben begonnen in de administratieve hoek en heb me daarna voornamelijk naar de voorkant van de keten bewogen. In het pensioenbedrijf ben ik hierdoor actief geweest in zowel de operatie als het relatie- en accountmanagement van pensioenklanten. Vanaf 2006 ben ik als leidinggevende verantwoordelijk geweest voor de klantportefeuille van pensioenfondsen en corporates, waar ook het Delta Lloyd Pensioenfonds als klant werd bediend. Sinds die tijd ben ik betrokken gebleven bij ‘ons’ pensioenfonds. Toen vanuit de pensioenuitvoerder/verzekeraar, vanwege mijn dagelijkse verantwoordelijkheid en functie en later in diverse rollen binnen het pensioenfonds zelf.  

Vanuit het Levenbedrijf heb ik de verschuiving gemaakt naar het Schadebedrijf, met daartussen een uitstap naar het programmamanagement, waar onder andere de eerste Premie Pensioen Instelling van Nederland (BeFrank) uit voort gekomen is. BeFrank is nu onderdeel  van NN. Mijn betrokkenheid bij het pensioenfonds bleef, maar dan via mijn rol in het Verantwoordingsorgaan waarin ik namens de werknemers zitting had. Van daaruit ben ik ‘doorgegroeid’ naar bestuurder van het pensioenfonds. Mijn historie bij dit pensioenfonds gaat dus best ver, en ik ben dan ook zeer verheugd om dit te mogen voortzetten in deze nieuwe rol van voorzitter.

 

Wat vind ik belangrijk?
Alle activiteiten die wij ondernemen als pensioenfonds doen wij in het belang van onze (gewezen) deelnemers en gepensioneerden, die wij representeren. Onze rol, en specifiek mijn rol, is het bewaken dat besluiten van het pensioenfonds evenwichtig zijn voor alle belangen die wij vertegenwoordigen. Of het nu communicatie, pensioenadministratie, beleggingen, of een afweging nemen van welke aard dan ook is. De  belangrijkste vraag die we ons steeds moeten stellen is ‘kunnen we dit uitleggen?’ Daar moet het antwoord glashelder ja op zijn. Het helpt hierbij dat je zelf ook één van de deelnemers bent en de historie hebt meegemaakt. Ook het perspectief van collega bestuurders, die met pensioen zijn of gewezen deelnemer zijn, helpt hierbij. Met al deze perspectieven kan het bestuur goede afwegingen maken én dus altijd de besluitvorming en gekozen richting  uitleggen aan (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. 

Ik ben trots dat ik voorzitter ben van het pensioenfonds dat het relatief goed doet en ik streef er naar om mijn steentje te kunnen blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het pensioenfonds.