08

jan

Einde pensioenopbouw bij Delta Lloyd Pensioenfonds (2020)

Per 31 december 2019 is Delta Lloyd Pensioenfonds een gesloten pensioenfonds geworden. Dit betekent dat de pensioenopbouw bij Delta Lloyd Pensioenfonds is gestopt. In dit bericht leest u hier meer over.

Ouderdomspensioen
Het ouderdomspensioen dat u tot en met 31 december 2019 heeft opgebouwd, blijft staan bij Delta Lloyd Pensioenfonds.  Vanaf 1 januari 2020 gaat u ouderdomspensioen opbouwen bij het NN CDC Pensioenfonds.

Partner- en wezenpensioen
Het partner- en wezenpensioen dat u tot 31 december 2016 heeft opgebouwd, blijft staan bij Delta Lloyd Pensioenfonds. De pensioenregeling bij Delta Lloyd Pensioenfonds kent vanaf 1 januari 2017 een partner- en wezenpensioen op risicobasis. Dit partner- en wezenpensioen op risicobasis vervalt op 1 januari 2020.

Zolang u in dienst bent bij NN is er partner- en wezenpensioen op risicobasis geregeld voor uw partner en kinderen, ook over uw diensttijd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019. Wij geven het bedrag dat hoort bij uw diensttijd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 door aan NN CDC Pensioenfonds. Over uw situatie na 1 januari 2020 zal NN CDC Pensioenfonds u informeren.

ANW-hiaatpensioen
Het ANW-hiaatpensioen vervalt op 1 januari 2020 bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Via uw werkgever ontvangt u meer informatie over de regeling die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden.

Waardeoverdracht is niet mogelijk
Omdat uw dienstverband niet wordt beëindigd, is het niet mogelijk om de waarde van het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Delta Lloyd Pensioenfonds over te dragen naar NN CDC Pensioenfonds. Als u uit dienst gaat bij NN dan is waardeoverdracht van uw pensioen bij Delta Lloyd Pensioenfonds naar uw nieuwe pensioenuitvoerder wel mogelijk.

Wanneer kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen?
U kunt pas uitruilen als u uit dienst treedt bij NN.

Op het moment dat u uit dienst treedt bij NN ontvangt u van ons een offerte voor het uitruilen van een deel van uw ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen. U kunt er zo voor zorgen dat uw partner een (hogere) uitkering ontvangt als u overlijdt. Het partnerpensioen bedraagt na deze ruil 70% van het ouderdomspensioen. Als u de offerte binnen de gestelde termijn aan ons terugstuurt, zullen wij een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt op 31 december 2019?
Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan blijft u pensioen opbouwen bij Delta Lloyd Pensioenfonds voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Voor het deel dat u arbeidsgeschikt bent, gaat u pensioen opbouwen bij NN CDC Pensioenfonds. U ontvangt hierover nog een brief met meer uitleg.

Bent u ziek op 31 december 2019?
Dan gaat u gewoon over naar NN CDC Pensioenfonds en wordt u opgenomen in de nieuwe pensioenregeling van dit fonds. Als u naar aanleiding van uw ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, dan wordt uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) premievrij voortgezet bij het Delta Lloyd Pensioenfonds en uw opbouw bij het NN CDC Pensioenfonds evenredig verlaagd. U wordt hier dan nader over geïnformeerd.

Communicatie over uw pensioenen van twee pensioenfondsen
Vanaf 1 januari 2020 krijgt u te maken met twee pensioenfondsen, Delta Lloyd Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds. Beide pensioenfondsen zullen met u communiceren over het pensioen dat u bij het betreffende pensioenfonds opbouwt of heeft opgebouwd. En u ontvangt te zijner tijd van twee pensioenfondsen pensioen. Ook hebben de pensioenfondsen elk een eigen portaal waar u informatie over uw pensioen terug kunt vinden.

Meer informatie over uw pensioen
In februari 2020 ontvangt u van Delta Lloyd Pensioenfonds een brief over het einde van uw pensioenopbouw bij Delta Lloyd Pensioenfonds.

Meer informatie over de hoogte van het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Delta Lloyd Pensioenfonds vindt u op het portaal. U kunt op het portaal inloggen met uw DigiD. In juni 2020 ontvangt u ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarop u uw pensioenen bij Delta Lloyd Pensioenfonds kunt zien.

Van NN CDC Pensioenfonds ontvangt u informatie over uw pensioen vanaf 1 januari 2020.