14

sep

Dekkingsgraad (2021)

De maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. 

Delta Lloyd Pensioenfonds berekent verschillende dekkingsgraden.

Vanaf 1 januari 2015 publiceert Delta Lloyd Pensioenfonds de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele DNB-dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Deze dekkingsgraad is belangrijk voor het toezicht van De Nederlandsche Bank en is mede bepalend voor het toeslagbeleid.

 

Daarnaast berekent het pensioenfonds de actuele DNB-dekkingsgraad en de marktrentedekkingsgraad.

De actuele DNB-dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij de verplichtingen gewaardeerd worden op basis van de rentetermijnstructuur die De Nederlandsche Bank maandelijks publiceert.

De marktrentedekkingsgraad wordt berekend door zowel de verplichtingen als de beleggingen te waarderen op basis van de actuele marktrente. Met de marktrentedekkingsgraad wordt de financiële positie van het pensioenfonds het beste weer gegeven.

 

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 augustus 2021 128,2%. De actuele DNB-dekkingsgraad van Delta Lloyd Pensioenfonds bedroeg toen 132,0%. De marktrentedekkingsgraad, die is gebaseerd op de marktrente (economische realiteit) bedroeg op die datum 128,4%.

Hieronder staat een grafiek met de ontwikkeling van de dekkingsgraad van ons Pensioenfonds van de afgelopen 12 maanden.